ทะเบียนรถบัส ทัวร์กฐิน ชนรถไฟ

ทะเบียนรถบัส ทัวร์กฐิน ชนรถไฟ

จากเหตุการรถบัสคณะทัวร์กฐิน ชนกับรถไฟขนสินค้า ล่าสุด ชาวบ้านได้นำยอดกฐินของรถบัสได้ ถวายให้กับวัดแล้ว จำนวน 1830 หลังจากที่คนของวัดบางปลานักมาช่วยเดินเก็บเงินกฐิน ที่ตกหล่นเกลื่อนในที่เกิดเหตุ และได้นำไปถวายที่วัดได้ยอดทั้งหมดคือ 1,830บาท และยังมีส่วนอื่นถวายเงินทำบุญสมทบอีกด้วย รวมแล้วได้ยอด 30,381บาท

อุบัติเหตุครั้งใหญ่เตือนใจคนไทย

ยอดกฐินทั้งหมดถึงวัดแล้ว

ภาพจาก คนข่าวบางปะกง

ภาพจาก คนข่าวบางปะกง

ขอให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติ

รถไฟชนบัส

อย่างไรก็ดีขอให้อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายของประเทศไทย