แอนนี่ บรู๊ค ทนไม่ไหว อัดคลิป

แอนนี่ บรู๊ค ทนไม่ไหว อัดคลิป

จากสถานการณ์ CO VID ในประเทศไทยตอนนี้ หลายๆประเทศเริ่มให้ความช่วยเหลือประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง วันนี้ 20 มีนาคม 2563 รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา United States Agency for International Development USAID เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทย ในการรับมือกับการแพร่กระจายของ CO VID ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

การสนับสนุนเงินทุนในการรับมือกับ CO VID นี้ นับเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการต่างๆ ที่ USAID และรัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในด้านการพัฒนาสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน ตรวจวินิจฉัย

โดยความช่วยเหลือนี้จะดำเนินการผ่านองค์กรต่างๆ อันได้แก่ องค์การอนามัยโลก WHO จำนวน 700000 ดอลลาร์สหรัฐ ยูนิเซฟ UNICEF จำนวน 329000 ดอลลาร์สหรัฐ และ โครงการตรวจเเละเฝ้าระวัง Infectious Disease Detection and Surveillance IDDS project จำนวน 800000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านสุขภาพโลกของรัฐบาลสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี กล่าวว่า ความช่วยเหลือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของมิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ และรัฐบาลไทยที่มีมานาน เป็นเวลากว่า 60 ปี ที่สหรัฐฯ ร่วมมือกับประเทศไทยในการดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพผ่าน USAID สถาบันวิจัยการแพทย์ทหาร AFRIMS และ ศูนย์ควบคุมและป้องกัน CDC สหรัฐฯ เพื่อปกป้องสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวอเมริกัน ประชาชนชาวไทย และประชากรทั่วโลก

ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี

ความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ แสดงถึงมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐฯ ที่นานกว่า 200 ปี ได้ดีกว่าคำพูดใดๆ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุม กระทรวงสาธาณสุข กล่าวว่า ความร่วมมือในการรับมือกับ CO VID สะท้อนให้เห็นถึงสองศตวรรษแห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ

ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ที่สหรัฐฯให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ไทยลำบาก และต้องขอบคุณแทนชาวไทยทุกคน

ขอบคุณ dailynews

เรียบเรียง siamvariety